13.12.2021
Blogi

Ihmisen ja ympäristön tasapaino on hybridityön vastuullisin kysymys

Monessa työpaikassa hybridityön muotoa vielä haetaan. Pandemia laittoi meidät kertaheitolla uuden eteen ja loi siten myös uusia tarpeita toimistoissa. Juuri nyt on myös oikea aika puhua ihmisen ja ympäristön tasapainosta.

1. Vastuullinen työympäristö.

Kalusteen valmistamisen aikaiset ympäristövaikutukset ovat vain osa tuotteen koko elinkaaren vaikutuksista. Jos kalustetta käytetään vain lyhyen aikaa ja se toimitetaan sen jälkeen kaatopaikalle, on sen ympäristövaikutukset merkittävästi suuremmat, kuin jos sitä huolletaan ja käytetään kymmeniä vuosia ja että kalusteenmateriaalit hyödynnetään käytön jälkeen.
Nyt onkin oiva hetki keskustella yhdessä työnantajan kanssa toimiston ja kotitoimiston ekologisesta kalustuksesta ja siitä, mitkä välineet ovat työn tekemisen kannalta olennaisia ja miten ne saadaan sujuvasti integroitua osaksi jokaista työpäiväkokemusta.

2. Tilankäyttö tasapainossa.

Elämme hybridityön kulta-aikaa, jolloin toimistoa edelleen tarvitaan, muttei kuitenkaan siinä muodossa, kuin aikana ennen pandemiaa. Tämä luo luonnollisesti haasteita tilojen monikäyttöisyyden suhteen, sillä toimitilojen käyttöaste voi vaihdella paljon, kalusteita on saatettu siirtää kotitoimistoille, puhumattakaan siitä, kuinka paljon energiahukkaa syntyy tyhjillään olevista ja liian suurista toimitiloista.

Työympäristö palveluna, Workplace as a Service (WaaS), on malli, joka mahdollistaa työympäristön uusimisen joustavasti ja taloudellisesti. Työympäristön hankkiminen palveluna on vastuullinen ratkaisu, jonka avulla toimisto pystyy muuntumaan hyvinkin nopeasti vaihtelevien tarpeiden mukaan. Mallissa yrityksen tarpeettomat toimistokalusteet kierrätetään ja yritykselle luodaan moderni työympäristö, jonka sisältö ja kuukausivuokra joustavat tarpeiden mukaan. Optimoimalla tilankäyttöä yritykset voivat vähentää tilantarvetta, mikä näkyy osaltaan vuokra- ja ylläpitokuluissa. Työympäristö palveluna poistaa myös omistamisen riskin, jolloin tuotteiden arvokaan ei luonnollisesti laske.

3. Kiertotalous keskiössä.

Kiertotalous on kasvava trendi myös toimistokalustepuolella. Varsinkin nyt, kun ergonomisten toimistokalusteiden tarve on toimiston lisäksi myös etätoimistossa. Tuskin kukaan vie työpöytää tai työtuolia mukanaan, kun matkaa työpisteestä toiseen. Tuplakalusteiden ostaminen ei ole ympäristön kannalta vastuullista eikä myöskään kovin kestävää sijoittamista yritysvastuullisuuden näkökulmasta. Siksi kiertotalous kannattaa.

Kierrättämistä ei ole kuitenkaan aina tehty helpoksi ja tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät rahan sekä ajan lisäksi asiantuntemusta. Martelan palveluiden avulla toimistokalusteiden kierrätys hoituu vastuullisesti ja helposti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Waste Nothing -kiertotalousperiaatetta ja pyrimme näin omalta osaltamme minimoimaan ympäristökuormitusta. Tarpeettomiksi jääneet hyväkuntoiset kalusteet myydään vastuullisesti ja osa kalusteista huolletaan ja/tai verhoillaan uudelleen ennen myyntiä.

Hoidamme kalusteiden noudon kierrätykseen ja kaikki tarvittavat kierrätystoimenpiteet kierrätysraportointia myöten. Käyttöön kelpaamattomat kalusteet puretaan ja komponentit lajitellaan puu-, metalli- ja muovimateriaaleihin. Materiaaleja hyödynnetään käytettyjen kalusteiden osina, uusioraaka-aineina tai energiatuotannossa. Kaatopaikalle päätyy vain murto-osa.

4. Ympäristövastuullisuus = ihmisen ja ympäristön tasapaino.

Se, että työn tekemisen tavat tai paikat ovat muuttuneet radikaalisti viimeisen 1,5 vuoden aikana, ei saa viedä huomiota pois ympäristöstä ja ihmisen vastuullisesta elosta. Päinvastoin – pandemian mukanaan tuomat muutokset luovat todellisen paikan pohtia oman yrityksen toimintaa vastuullisuuden kannalta, ja viedä niitä konkreettisesti tekoihin asti.

Vastuullisuus huomioidaan toiminnassamme aina ensimmäisistä ideasuunnitteluista tuotteen toimittamiseen varastosta ja jokaisen komponentin kierrättämisessä. Koska turvallisuus ja kestävyys on meille tärkeää, tuotteemme ja kalusteemme suunnitellaan siten, että niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä.

Olemme myös mukana kehittämässä luotettavia ja vertailukelpoisia tapoja hiilineutraaliuden sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjen osoittamiseen VTT:n ja LUT:in johtamassa Carbon Neutrality Empowered by Handprint -hankkeessa.

Meille vastuullisuudessa tärkeintä on löytää ihmisen ja ympäristön tasapaino.

Tarvitsetko sparrausta vastuullisen uuden työn starttaamisessa?
Autamme mielellämme!