Martela edistää työn iloa, työhyvinvointia ja tuottavuutta.
Suunnittelemme ja toteutamme inspiroivia työ- ja oppimisympäristöjä, joissa maanantaitkin ovat juhlaa. Toimiva työ- ja oppimisympäristö rakennetaan tarpeiden ja tehtävien ehdoilla. Yhden työpisteen sijaan tarjoamme työntekijälle ja opiskelijalle useita varta vasten suunniteltuja tiloja eri tarpeisiin: yhteistyöhön, keskittymiseen, vuorovaikutukseen ja virkistäytymiseen.

Perheyritys katsoo kauemmas

Martela on vuonna 1945 perustettu suomalainen perheyritys.
Vuosikymmenten aikana olemme kehittyneet kalustevalmistajasta käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen edelläkävijäksi. Laadukkaiden ja ajattomien kalusteiden rinnalla meiltä saa laajan kirjon palveluita.

Ympäristö, vastuullisuus ja kestävät valinnat ovat meille tekemisen ytimessä. Perspektiivimme on sukupolvi, ei kvartaali. Tuotteemme tehdään kestämään aikaa ja kulutusta, käyttäjältä toiselle.

A woman sitting at a desk
Office equipment

Työ ja oppiminen muuttuu

Työn tekemisen ja oppimisen tavat mullistuvat teknologian kehittymisen myötä.
Etätyön ja -opiskelun yleistyessä fyysisten kohtaamisten arvo korostuu.

Toimistopäivien aikana siirrytään useita kertoja tilasta toiseen. Kokoukset pienenevät ja lyhenevät, verkkopalaverit lisääntyvät. Samalla kasvaa tarve myös keskittymiseen ja palautumiseen.

Hyvin suunniteltu työ- ja oppimisympäristö tukee erilaisia tekemisen tapoja ja vahvistaa haluttuja toimintamalleja. Martelan strategian perustana on vahva ymmärrys työ- ja oppimisympäristöjen kipupisteistä, tarpeista ja trendeistä.

Wooden balls in a bowl
Sola Beam chair

Kokonaispalvelu kattaa koko elinkaaren

Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan yhä nopeammalla syklillä muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää kykyä seurata tilojen käyttäjämääriä ja käyttötapoja sekä ymmärtää käyttäjien tarpeita. Älykkäät tietojärjestelmät mahdollistavat tilojen tiedolla ohjatun optimoinnin.

Martela Lifecycle® -palvelut räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeisiin. Palveluvalikoima kattaa työympäristöjen koko elinkaaren tarvemäärittelystä suunnitteluun, kalustukseen ja jatkuvaan optimointiin. Kaikki vaiheet kattava kokonaispalvelu auttaa pitämään tilat aina tarpeiden mukaisina ja kustannustehokkaina sekä toimimaan vastuullisella, ympäristöä säästävällä tavalla. 

Arvot näkyvät kaikessa
Yhdessä Luottamus ja toisten arvostaminen ovat kulttuurimme ydin. Monimuotoisuus ja toisilta oppiminen ovat vahvuuksiamme. Saavutamme tavoitteemme ja menestymme yhdessä.
Rohkeasti Rohkea ja näkemyksellinen ajattelu vie meitä eteenpäin. Se on inspiraation ja innovaation lähteemme. Olemme parempien työ- ja oppimisympäristöjen edelläkävijä.
Kuunnellen

Kuuntelemalla asiakkaitamme tunnistamme heidän tarpeensa. Ratkaisumme perustuvat tietoon ja asiakasymmärrykseen. Näin erottaudumme ja varmistamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

Huolta pitäen

Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme. Ratkaisumme tukevat ekologisuutta ja kiertotaloutta. Yhdessä rakennamme parempaa tulevaisuutta.

Martela on vuonna 1945 perustettu perheyritys. Suunnittelemme ja toteutamme käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä, joiden erilaiset tilat tukevat yksilöllisiä tapoja tehdä työtä ja oppia. Uskomme, että inspiroiva ympäristö lisää työn iloa, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.
Tutustu tarinaamme