Ingrid Hustoft

Ingrid Hustoftia on aina kiehtonut, miten ja missä määrin ympäristöt, joissa olemme vuorovaikutuksessa, vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja päätöksiimme. "Suunnittelijoina meillä on mahdollisuus muokata ympärillämme olevia tiloja. Tämän lisäksi on myös tuotava esiin käyttäjän haluttu aktiivisuus sekä ilmapiiri, jonka tila välittää. Räätälöidyt ja mukautettavat tilat voivat lisätä käyttäjiensä tuottavuutta, luovuutta, parempaa hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Tavoitteenani on suunnitella tiloja, jotka edustavat fyysisesti yrityksen identiteettiä, arvoja ja tavoitteita."

Referenssit, jotka on suunnitellut Ingrid Hustoft