Varastointi säästää rahaa ja ympäristöä.
Kun työ- ja oppimisympäristöihin tehdään muutoksia, käyttökelpoisia kalusteita jää joskus vaille paikkaa tai tarkoitusta. Silloin kannattaa miettiä todennäköisyyksiä: jos kalusteita saatetaankin vielä tarvita, niiden varastointi on järkevä vaihtoehto.

Tilapäisesti tarpeettomien ja käyttöarvoltaan hyvien kalusteiden varastointi on vastuullista huolehtimista omaisuudesta ja ympäristöstä. Turhien uushankintojen välttämiseksi on tärkeää pitää huolta, että varaston sisältö on aina tiedossa.

Martelan varastointipalveluun sisältyy kalusteiden valokuvaus ja luettelointi sekä aina ajantasainen varastotilanteen raportointi. Varastossa olevat tavarat tuodaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Moving boxes
  • Todennäköisesti vielä tarvittavat kalusteet kannattaa varastoida.
  • Varastoitavat kalusteet kuvataan ja luetteloidaan.
  • Aina ajantasainen raportti kertoo varaston tarkan sisällön.
  • Varastossa olevat tavarat saadaan nopeasti käyttöön.