Organisaatiot ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasti.
On hyvä tarkistaa säännöllisesti, kuinka työympäristö tukee nykyistä tapaa tehdä työtä. Työtiloihin tarvittavat muutokset eivät välttämättä ole suuria, mutta niillä voi olla suuri merkitys työn tehokkuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Sekä käyttäjäkokemuksen että käyttöasteen mittaaminen on työympäristön ylläpidon kannalta erityisen tärkeää, jotta työympäristö tukee tekijöitä ja on käytössä optimaalisesti. Jatkuva ylläpito ja optimointi vähentää suuria muutosprojekteja ja isoja kertaluonteisia kustannuksia.