Tuomas Eskola

Tuomas är en inredningsarkitekt specialiserad på att designa arbets- och lärmiljöer. Tuomas kompetensområde är att designa såväl skolor som stödjer mångsidigt lärande som arbetsplatser som främjar moderna arbetssätt.