Ulla-Maija Kosunen
Inredningsdesigner Ulla Maija Kosunen har under sin långa karriär designat många olika typer av offentliga miljöer. Hon upplever att varje objekt alltid är en unik egen helhet, summan av sin miljö och sina användare. "Jag vill skapa användarvänliga rum med respekt för byggnadens arkitektur."

Referenser av Ulla-Maija Kosunen