Reetta Lukka
I sitt arbete som inredningsdesigner strävar Reetta Lukka efter att fungera som en visuell tolk mellan användare och lösningar för lokaler. Hon intresserar sig för workshops och andra metoder som uppmuntrar deltagande. "Ett lyckat resultat är när de formgivna lokalerna möjliggör arbete."