Miia Leppänen Martela

Miia Leppänen, MA & Service Designer, är en arbetsplatsspecialist som arbetar i hybriden mellan användare, design och beslutsfattande. Hon är bäst när hon får användare att bli engagerade och ledare att förstå olika insikter. Hennes huvudansvar på Martela ligger inom användarcentrerad arbetsplatsdesign, såsom workshops, och att samla in användarnas insikter för att hitta de bästa lösningarna för varje arbetsplats. Det finns alltid mjuk och hård information om mänskligt beteende och man måste blanda dem klokt. "Siffrorna kan berätta vad som händer och folket kan förklara varför. Om vi gör det tillsammans kan vi alla engagera oss och ta reda på vad som är den bästa lösningen för oss."