Eerikki Mikkola

KTM Eerikki Mikkola (1981) ansvarar för Martelas utformning av tjänster. För Mikkola står kund- och användarupplevelsen i centrum av designarbetet. Det är särskilt viktigt för honom att engagera projektets intressegrupper i de olika skedena av utformningen av tjänsterna. Mikkola söker alltid efter nya sätt att skapa, testa och utveckla – tillsammans.

”Den bästa arbetsmiljön skapas utifrån användaren och genom att engagera människorna."