Miia Leppänen Martela

Miia Leppänen, MA & Service Designer, er en arbeidsplasspesialist som jobber i skjæringspunktet mellom brukere, design og beslutningstakere. Hun er på sitt beste når hun får mennesker engasjert og ledere til å forstå data og få innsikt. Hennes hovedansvar hos Martela er innen brukersentrert arbeidsplassdesign, arrangere workshops og å samle brukerdata for å finne de beste løsningene for hver arbeidsplass. Det er alltid både myke data og harde fakta om menneskelig atferd og disse må blandes  med omhu. "Tallene kan fortelle oss hva som skjer, og menneskene forklarer hvorfor. Hvis vi gjør det sammen, kan alle være involvert og vi kan finne ut hva som er den beste løsningen."