Eeva Terävä
Eeva Terävä, VP, Martela Design Studio, er ansvarlig for Martelas spesialist- og designtjenester. Hennes kjernekompetanse er involverende og brukerfokuserte datainnsamlingsmetoder og analyser, som hjelper våre interiørdesignere med å få på plass skreddersydde arbeidsplassløsninger ut i fra hver enkelt kundes behov. "Det som passer for én, passer nødvendigvis ikke for en annen, og derfor må vi forstå hva slags arbeid som utføres i våre designprosjekter."