Med skillevegger kan det skapes nye rom og soner i åpne kontorlokaler og skoler.
I våre romdelere benyttes førsteklasses materialer som i seg selv fungerer som akustiske elementer. TiiPii er en skillevegg med et avrundet og vennlig uttrykk som gir beskyttelse mot forstyrrelser og kan bidra til at elevene konsentrere seg.​