Tuomas Eskola

Tuomas on työ- ja oppimisympäristöjen suunnitteluun erikoistunut sisustusarkkitehti. Tuomaksen osaamisalaa on niin monimuotoista oppimista tukevien koulujen kuin nykyaikaisia työtapoja palvelevien työympäristöjen suunnittelu.